2008-03-20

Зугаалга, бас далим

бичсэн: ouez2007 төрөл:
Хязгаарлалттай бичлэг байна. Та хэрэв үзэх эрхтэй бол энд дарж орно уу.

2008-02-01
2008-01-06

Солонго, Замбага |орчуулга|: Олон улсын эрх зүйг бүтээх арга болон зарчим

бичсэн: ouez2007 төрөл:

 ҮүсэлОлон улсын эрх зүй хаанаас үүссэн бэ? Энэ асуултанд олон байдлаар хариулж болно. Тогтсон заншил болон үйл ажилаагааны хүрээнд бурхан болон байгалиас үүссэн гэж үздэг. Rudolf  ван Jhering “Эрх зүйг түүний зорилго нь бүтээдэг юм” гэж хэлсэн байдаг. Эдгээр зорилгууд нь нийгмийн соёлоос гарал үүсэлтэй, ийм учраас түүнийг эрх зүйн “үндсэн бүтээгч” нь гэж нэрлэдэг. Учир нь бүх соёл ижил төсөөтэй  зорилгуудтай /оршин байхуугаа хадгалах, гэрээний биелэлт/ байдаг, 1 ижил үндсэн хэм хэмжээ нь бүх нийгэмд үндэслэгдсэн байж болдог. Мөн дээр нь нэмэхэд бүх нийгэм өөрийн өвөрмөц соёлдоо дүйцсэн хэм хэ...


2008-01-03

Дэнсмаа |орчуулга|: ОУЭЗ ба бусад эрх зүй

бичсэн: ouez2007 төрөл:

 

Олон улсын эрх зүй ба бусад эрх зүй

Хуулийн шинжүүд

1927 оны Lotus-ын хэрэгт ОУ-ын шүүх   "ОУЭЗ бол бие даасан улсуудын

хоорондох харилцааг зохицуулдаг." гэж мэдэгдсэн. Ингэж хэлснээрээ тухайн улс нь тодорхой дотоодын эрх зүйтэй энэхүү эрх зүй нь өөр орны болон ОУ-нI хувийн эрх зүйд , өөр өөр орнуудын оршин суугчдад ханддаг байх түүгээр ч барахгүй тухайн улс 2 болон түүнээс дээш хууль зүйн системтэй холбоотой байх хэргийг илэрхийлсэн.

Бодит байдалд ихэвчлэн энэхүү хуулийн шинж ямар нэг саадтай байдаг Ихэнхи нөхцөлд ОУЭЗ болон дотоодын эрх зүй нь харилцан хоёр холбоотой байдаг. Жишээлб...


2007-12-19

Олон улсын нийтийн эрх зүйгээр заавал унших ёстой олон улсын баримт бичгийн жагсаалт

бичсэн: ouez2007 төрөл:

 

  1. НҮБ-ын дүрэм. 1945
  2. Олон Улсын Шүүхийн дүрэм. 1945
  3. НҮБ-ын эрх, дархын тухай Конвенц. 1946
  4. Олон улсын маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх Гаагийн Конвенц. 1907
  5. Олон улсын эрх зүйг дэвшилттэйгээр хөгжүүлэх ба төрөлжүүлэн эмхэтгэх талаарх НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн Тогтоол. 1946
  6. ЕАБХАЗ-н Төгсгөлийн Акт. 1975
  7. НҮБ-ын дүрмийн дагуу улс орнуудын найрсаг харилцаа хийгээд хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхтэй холбоотой ОУЭЗ-н зарчмын тухай НҮБ-ын тунхаглал. 1970
  8. Түрэмгийллийг тодорхойлох тухай НҮБ-ын тогтоол. 1974
  9. Олон улсын гэрээг залгамжлах тухай Венийн Конвенц. 19...